Utbetalning lön

Normalt sett delas anställda upp i tjänstemän och arbetare/kollektivanställa.

Det är arbetsgivaren som bestämmer när lönen ska utbetalas. Utbetalningen av lönen kan ske flera gånger i månaden men vanligtvis sker utbetalningen en gång per månad.

Ett vanligt förekommande datum för utbetalning är den 25:e i varje månad. Det finns ingen lag som reglerar när lön skall utbetalas men det är vanligt att man som anställd har en intjänand månad och en utbetalningsmånad och då sker som sagt nästan alltid utbetalning av lön den 25:e.

Tjänstemän, utbetalning

Tjänstemän brukar normalt få sin lön samma månad som den avser. Om en tjänsteman börjar den 1 januari och har månadslön, så är det brukligt att lön utbetalas den 25 januari.

Kollektivanställda, utbetalning

Kollektivanställda brukar normalt få sin lön utbetald månaden efter intjänandet. Om en kollektivanställd börjar den 1 januari får hen sin lön utbetald i februari.